ไม่ใช่หน้าที่ของเราในการปกป้องภาพลักษณ์ของผู้ปฏิบัติงานที่เราทำงานด้วย แต่เราพยายามสร้างความสมดุลระหว่างแง่บวกกับเชิงลบเพื่อให้ผู้ใช้คาสิโนของเรารู้ว่ามีอะไรรอพวกเขาอยู่เมื่อพวกเขาเปิดบัญชี ในกรณีที่รุนแรงเราอาจขัดจังหวะการทำงานร่วมกันกับผู้ปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานบางประการ